Friday, August 6, 2010

Syarat Sah Puasa

  1. Beragama Islam
  2. Lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang telah mumaiyyiz dan beraqal
  3. Suci dari haid dan nifas.
  4. Sempurna akal fikirannya sepanjang hari itu.
  5. Niat pada waktu malam bagi puasa Ramadhan
  6. Bukan pada hari yang tidak sah puasa eg. Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji dan Hari Syak (30hb Sya’ban).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...